Kámány Eszter

fenntartó
logopédus
Kámány Eszter

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia-logopédia szakon szereztem diplomát kiváló minősítéssel. Fejlesztve ismereteimet elvégeztem a GMP ( beszédértés és észlelés vizsgálata és terápiái), a Sindelar (részképesség zavarok felismerése és terápiája) és a tehetséges gyermekek fejlesztésére irányuló képzéseket.

Kerületi logopédusként dolgoztam Zuglóban és fiatalon meg tudtam valósítani az álmom: létrehoztam az ÓVÓ KLUB Magánóvodát. Az óvoda szellemisége tükrözi pedagógiai szellemiségem, a gyermekközpontúság átszövi óvodánk programját és mindennapjait. Célom, hogy logopédiai fejlesztéseimet a gyermekek egyéni igényeinek figyelembevételével tudjam megvalósítani. Fontosnak tartom a gyermekek motivációjának folyamatos fenntartását és a játékos változatos terápia megteremtését.

Óvodásaink kommunikációs probléma esetén a szűrések és diagnosztizálás után egyéni vagy kiscsoportos terápián vesznek részt. Az időben megkezdett szakszerű fejlesztéssel a beszédfejlődés megindul, a helyes hangképzés kialakul és egyre érthetőbbé válik a kommunikáció. Kiemelt területem a diszlexia – prevenció, erre épül iskolaelőkészítő programunk, mely minden nagycsoportosunk számára biztosított.

Óvodámnak nemcsak fenntartója vagyok. Számomra fontos,hogy óvodapedagógusaimmal együttműködve a gyermekekkel szeretetteljes kapcsolatban óvodás életük részese legyek.

Varga Sára

óvódavezető
óvodapedagógus- angol tanár
Varga Sára

8 éve foglalkozom gyermekekkel. Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karán végeztem. A nyugodt, biztonságot adó, szeretetteljes légkör mellett célom, hogy a gyerekek megtapasztalás útján tanuljanak, önállósodjanak, és egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődjenek a tevékenységeink nevelésünk által. Ezen kívül fontosnak tartom már az óvodában is az esztétikai nevelést.

Ha fogékonyak vagyunk a szép és pozitív dolgokra, akkor mindig azt szeretnénk látni magunk körül. Egy óvodában a gyermekek mosolya, kacagása, jókedve, szemeinek ragyogása, csodálkozása az esztétika, amikor boldogok. Erre törekszem és ezt szeretném minél többször elérni vagy akár állandósítani, hiszen a tanulás alapja az örömteli játék. Kiemelten fontosnak és hozzám közel állónak tekintem a művészeti nevelést, tehetséggondozást, az e téren szerzett tapasztalataimat (Gyik Műhely) szeretném óvodánkban is kamatoztatni.

Szűcs Réka

óvodapedagógus- angol tanár
Szűcs Réka

A Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem óvodapedagógus szakon.
Ezenkívül matematika és angol szakot hallgatok az egyetemen. Mindig is gyerekek között dolgoztam, így nem volt kérdés a pályaválasztásom. Így nagy örömömre szolgál, hogy angolt is taníthatok az óvodában. Nagyon fontosnak tartom megalapozni a nyelvtudást már fiatal korban. Az idegen nyelvek mellett szeretek zenélni, énekelni, festeni rajzolni, így ezek a művészeti elemek részt vesznek a mindennapos tevékenységekben is. Hivatásomban szívesen használom a különböző művészeti tevékenységeket, hiszen örömtelivé teszi a gyermekek óvodai életét.

Csutorás Laura

óvodapedagógus

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusán végeztem óvodapedagógus szakon.

Óvodás koromban megkérdezték tőlem:”Mi leszel, ha nagy leszel?”, a válaszom az volt, hogy óvónő. Most valóra vált egy álmom! Azt vallom, hogy “Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Fontos, hogy már az óvodában olyan értékeket kapjon a gyermek, amelyeket később be tud építeni a mindennapjaiba. Egész életünkben hatással vannak ránk a gyökereink és szárnyaink, arra, hogy kivé válunk, milyen irányba változunk. Az a célom, hogy segítsem a gyermekeket saját értékességük megélésére, támogassam önállóságra való törekvésüket és egyéniségük kibontakoztatását, hiszen minden gyermek egy kincs, tele értékekkel. Azt szeretném, hogy érezzék, öröm és ajándék a létük, hogy ők is fontos szereplői az életnek.

A színház világában nőttem, fel, ezért a művészet és a zene iránti szeretetemet szeretném továbbadni nekik. Szeretném, ha megélnék a zene és az énekszó örömét, illetve, hogy meglássák a szépet minden dologban.
Munkám során arra törekszem, hogy izgalmas élményekben legyen részünk együtt, vidáman és szeretetteljesen teljenek mindennapjaink.

Szeri Nóra

óvodapedagógus
nori

2015 óta dolgozom óvodapedagógusként. Diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagóguskarán szereztem. Az évek folyamán volt alkalmam homogén és vegyes csoportban is tevékenykedni.
Az utóbbi időben úgy éreztem, hogy szeretném ismereteimet kiterjeszteni 0-7 éves korra, így jelenleg kisgyermekgondozónak-nevelőnek tanulok.

Kicsi korom óta tudom, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Jó érzés látni, ahogy a gyerekek a kezeink alatt fejlődnek.
Nagyon fontos számomra a családias, meghitt légkör a csoportban, ahová örömmel járnak a gyerekek. Törekszem a gyermekekkel a szeretetteli kapcsolat kialakítására, hogy jókedvvel és felszabadultan tevékenykedjenek a csoportban.
Célom, hogy a gyermekek észrevétlenül, játékos módon szerezzenek ismereteket és tapasztalatokat.
Mivel az életemben fontos szerepet tölt be a mozgás, igyekszem a sport iránti szeretetemet átadni a gyermekeknek is.

Nemes Boglárka

dajka

Munkámat hivatásnak tekintem immár 4 és fél éve. Szeretek gyermekközösségben dolgozni illetve csapatjátékosnak tartom magam.

A gyerekek figyelnek bennünket és nekünk óriási a felelősségünk abban, hogy jó példát mutassunk nekik.
Célom, hogy a kisgyermekek óvodában eltöltött ideje a legkomfortosabb legyen. Kiemelt fontosságúnak tartom az egészséges és tiszta környezetet, ezt mindig biztosítom a gyermekek számára.

Lehetőségeimhez mérten mindent megteszek annak érdekében, hogy a hozzánk járó gyerekek mosolyogva érkezzenek reggel az óvodába, majd a nap végén élményekkel telve induljanak haza szüleikkel.

Somogyiné Hemper Mónika

dajka