Magánóvodánk pedagógusai

KÁMÁNY ESZTER

fenntartó logopédus


A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia- logopédia szakon kiváló minősítéssel. Fejlesztve ismereteimet elvégeztem a GMP ( beszédértés-és észlelés vizsgálata és terápiái), a Sindelar (részképességzavarok felismerése és terápiája) és a tehetséges gyermekek fejlesztésére irányuló képzéseket.
Kerületi logopédusként dolgoztam Zuglóban és fiatalon meg tudtam valósítani álmom: létrehoztam az ÓVÓ KLUB Magánóvodát. Az óvoda szellemisége tükrözi pedagógiai szellemiségem, a gyermekközpontúság átszövi óvodánk programját és mindennapjait. Célom, hogy logopédiai fejlesztéseimet a gyermekek egyéni igényeinek figyelembe vételével tudjam megvalósítani. Fontosnak tartom a gyermekek motivációjának folyamatos fenntartását és a játékos változatos terápia megteremtését.
Óvodásaink kommunikációs probléma esetén a szűrések és diagnosztizálás után egyéni vagy kiscsoportos terápián vesznek részt. Az időben megkezdett szakszerű fejlesztéssel a beszédfejlődés megindul, a helyes hangképzés kialakul és egyre érthetőbbé válik a kommunikáció. Kiemelt területem a diszlexia – prevenció, erre épül iskolaelőkészítő programunk, mely minden nagycsoportosunk számára biztosított.
Óvodámnak nem csak fenntartója vagyok. Számomra fontos,hogy óvodapedagógusaimmal együttműködve a gyermekekkel szeretetteljes kapcsolatban óvodás életük részese legyek.

Balog Beáta

Vezető Óvodapedagógus


OLASZ ANGELIKA

óvodapedagógus


Óvodapedagógusi tanulmányaimat a kalocsai óvónőképző szakközépiskolában kezdtem, majd a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán fejeztem be 1996- ban, óvodapedagógus és általános iskolai tanítói diplomát, valamint testnevelés szakkollégiumi végzettséget szerezve. Családommal a XVII. kerületben élek, itt dolgoztam 15 évig óvodapedagógusként.

Mivel az egyéni bánásmódot és a differenciált fejlesztést prioritásnak tartom a 3-7 éves gyermekek nevelésénél, ezért döntöttem a kisebb létszámmal működő magánóvodai munka mellett- s döntésem maximálisan jó váltásnak bizonyult. A magas szakmai színvonal mellett a gyermekek személyiség-fejlesztésére is jut időnk és energiánk.

2013-ban elvégeztem az Alapozó Terápia tanfolyamot, ezt a fejlesztést óvodánkban is végzem. A legfogékonyabb életkorban a legtöbb pozitív élményt nyújtva és a legoptimálisabb élethelyzeteket produkálva, szeretettel és tisztelettel nevelni- ez jellemzi pedagógusi tevékenységemet.

Czicze Ágnes

Angolos Óvodapedagógus


Mély gyermekszeretetem és édesanyám lelkes óvodapedagógusi munkája ösztönzött erre a pályára. Hosszú évekig dolgoztam óvodákban, ahol törekedtem átvenni és alkalmazni az ottani óvodák pedagógiai, oktatási gyakorlatát. Óvodapedagógusi hivatásom során lehetőségem volt ízelítőt kapnom mind a nagyvárosi, mind a falusi óvodák életéből, mely úgy érzem, hogy sok és színes tapasztalattal gazdagította pályámat. 2005. őszén Angliában vállaltam munkát, majd 2011. szeptemberében Ausztriába költöztem, ahol megismerkedtem a külföldi óvodák világával is. A hosszú, külföldi tartózkodásom ellenére nagyon szívesen örömmel térek vissza óvodapedagógusi munkámhoz itthon, Magyarországon. Célom mindig is a gyerekek érzelmi és értelmi fejlesztése volt. Különös hangsúlyt fektettem és kívánok fektetni a gyermekek anyanyelvi beszédfejlesztésére változatos módszerekkel. Szeretném a gyermekeket eljuttatni arra a szintre, hogy szép, érthető beszédtechnikával választékosan beszéljenek. Ezzel egyidejűleg szókincsük fejlesztésével a tartalmas beszédre is szeretném nevelni őket. E cél érdekében jelentkeztem 2004. márciusában a KETIF levelező tagozatára, Nyelv-és beszédfejlesztő szakra. Az anyanyelvi fejlesztésen túl nagyon érdekel az idegen nyelvek megismertetése is a gyermekekkel, játékos formában. Több éves angliai tartózkodásom alatt az angol nyelvtudásomat magas szintre fejlesztettem, ezért úgy gondolom, hogy örömmel és új kihívásokkal fogom az angol nyelvet megismertetni a gyermekekkel. A legfontosabb számomra az, hogy a gyermekek iránt érzett szeretetemet átadhassam nekik. Tapasztalataimat és ismereteimet egyrészt igyekszem átadni, másrészt pedig a kapcsolataimban és saját fejlődésemben hasznosítani.

Szűcs Réka

Angolos Óvodapedagógus


Talmácsi Tímea

Dajka


Nagy Szilvia

Dajka