Kámány Eszter

fenntartó
logopédus
Kámány Eszter

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia-logopédia szakon szereztem diplomát kiváló minősítéssel. Fejlesztve ismereteimet elvégeztem a GMP ( beszédértés és észlelés vizsgálata és terápiái), a Sindelar (részképesség zavarok felismerése és terápiája) és a tehetséges gyermekek fejlesztésére irányuló képzéseket.

Kerületi logopédusként dolgoztam Zuglóban és fiatalon meg tudtam valósítani az álmom: létrehoztam az ÓVÓ KLUB Magánóvodát. Az óvoda szellemisége tükrözi pedagógiai szellemiségem, a gyermekközpontúság átszövi óvodánk programját és mindennapjait. Célom, hogy logopédiai fejlesztéseimet a gyermekek egyéni igényeinek figyelembevételével tudjam megvalósítani. Fontosnak tartom a gyermekek motivációjának folyamatos fenntartását és a játékos változatos terápia megteremtését.

Óvodásaink kommunikációs probléma esetén a szűrések és diagnosztizálás után egyéni vagy kiscsoportos terápián vesznek részt. Az időben megkezdett szakszerű fejlesztéssel a beszédfejlődés megindul, a helyes hangképzés kialakul és egyre érthetőbbé válik a kommunikáció. Kiemelt területem a diszlexia – prevenció, erre épül iskolaelőkészítő programunk, mely minden nagycsoportosunk számára biztosított.

Óvodámnak nemcsak fenntartója vagyok. Számomra fontos,hogy óvodapedagógusaimmal együttműködve a gyermekekkel szeretetteljes kapcsolatban óvodás életük részese legyek.

Varga Sára

óvódavezető
óvodapedagógus- angol tanár
Varga Sára

8 éve foglalkozom gyermekekkel. Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karán végeztem. A nyugodt, biztonságot adó, szeretetteljes légkör mellett célom, hogy a gyerekek megtapasztalás útján tanuljanak, önállósodjanak, és egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődjenek a tevékenységeink nevelésünk által. Ezen kívül fontosnak tartom már az óvodában is az esztétikai nevelést.

Ha fogékonyak vagyunk a szép és pozitív dolgokra, akkor mindig azt szeretnénk látni magunk körül. Egy óvodában a gyermekek mosolya, kacagása, jókedve, szemeinek ragyogása, csodálkozása az esztétika, amikor boldogok. Erre törekszem és ezt szeretném minél többször elérni vagy akár állandósítani, hiszen a tanulás alapja az örömteli játék. Kiemelten fontosnak és hozzám közel állónak tekintem a művészeti nevelést, tehetséggondozást, az e téren szerzett tapasztalataimat (Gyik Műhely) szeretném óvodánkban is kamatoztatni.

Szűcs Réka

óvodapedagógus- angol tanár
Szűcs Réka

A Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem óvodapedagógus szakon.
Ezenkívül matematika és angol szakot hallgatok az egyetemen. Mindig is gyerekek között dolgoztam, így nem volt kérdés a pályaválasztásom. Így nagy örömömre szolgál, hogy angolt is taníthatok az óvodában. Nagyon fontosnak tartom megalapozni a nyelvtudást már fiatal korban. Az idegen nyelvek mellett szeretek zenélni, énekelni, festeni rajzolni, így ezek a művészeti elemek részt vesznek a mindennapos tevékenységekben is. Hivatásomban szívesen használom a különböző művészeti tevékenységeket, hiszen örömtelivé teszi a gyermekek óvodai életét.

Olasz Angelika

óvodapedagógus
Olasz Angelika

Óvodapedagógusi tanulmányaimat a kalocsai óvónőképző szakközépiskolában kezdtem, majd a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán fejeztem be 1996-ban, óvodapedagógus és általános iskolai tanítói diplomát, valamint testnevelés szakkollégiumi végzettséget szerezve. Családommal a XVII. kerületben élek, itt dolgoztam 15 évig óvodapedagógusként.

Mivel az egyéni bánásmódot és a differenciált fejlesztést prioritásnak tartom a 3-7 éves gyermekek nevelésénél, ezért döntöttem a kisebb létszámmal működő magánóvodai munka mellett- s döntésem maximálisan jó váltásnak bizonyult. A magas szakmai színvonal mellett a gyermekek személyiség-fejlesztésére is jut időnk és energiánk.

2013-ban elvégeztem az Alapozó Terápia tanfolyamot, ezt a fejlesztést óvodánkban is végzem. A legfogékonyabb életkorban a legtöbb pozitív élményt nyújtva és a legoptimálisabb élethelyzeteket produkálva, szeretettel és tisztelettel nevelni- ez jellemzi pedagógusi tevékenységemet.

Németh Diána

óvodapedagógus
Németh Diána

Németh Diána vagyok, idén nyáron, 2021-ben végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, mint óvodapedagógus. Diplomámat kiváló minősítéssel szereztem meg, angol nyelvű specializáción. A családomban nagyon sok a pedagógus, nagymamám a nyugdíjazásáig óvodáskorú gyerekekkel foglalkozott, míg édesapám és keresztanyám általános iskolás korú gyerekekkel.

Számomra nagyon fontos, hogy a gyermekek a szabadjáték és foglalkozások során, a egyéni tempójukban fejlődhessenek és megkapják azt a figyelmet és bánásmódot, amit az egyénük, életkori sajátosságuk és fejlettségük megigényel. Mint óvodapedagógus, úgy gondolom ez nem csak egy szakma, hanem egy hivatás, amit büszkén képviselek.

Talmácsi Tímea

dajka

Nagy Szilvia

dajka