Kámány Eszter

fenntartó logopédus

kamanyeszter

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia- logopédia szakon szereztem diplomát kiváló minősítéssel. Fejlesztve ismereteimet elvégeztem a GMP ( beszédértés-és észlelés vizsgálata és terápiái), a Sindelar (részképességzavarok felismerése és terápiája) és a tehetséges gyermekek fejlesztésére irányuló képzéseket.
Kerületi logopédusként dolgoztam Zuglóban és fiatalon meg tudtam valósítani álmom: létrehoztam az ÓVÓ KLUB Magánóvodát. Az óvoda szellemisége tükrözi pedagógiai szellemiségem, a gyermekközpontúság átszövi óvodánk programját és mindennapjait. Célom, hogy logopédiai fejlesztéseimet a gyermekek egyéni igényeinek figyelembe vételével tudjam megvalósítani. Fontosnak tartom a gyermekek motivációjának folyamatos fenntartását és a játékos változatos terápia megteremtését.
Óvodásaink kommunikációs probléma esetén a szűrések és diagnosztizálás után egyéni vagy kiscsoportos terápián vesznek részt. Az időben megkezdett szakszerű fejlesztéssel a beszédfejlődés megindul, a helyes hangképzés kialakul és egyre érthetőbbé válik a kommunikáció. Kiemelt területem a diszlexia – prevenció, erre épül iskolaelőkészítő programunk, mely minden nagycsoportosunk számára biztosított.
Óvodámnak nem csak fenntartója vagyok. Számomra fontos,hogy óvodapedagógusaimmal együttműködve a gyermekekkel szeretetteljes kapcsolatban óvodás életük részese legyek.

Szűcs Réka

óvodapedagógus- angol tanár

otodik

Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem óvodapedagógus szakon.
Ezen kívül matematika és angol szakot hallgatok az egyetemen. Mindig is gyerekek között dolgoztam, így nem volt kérdés a pályaválasztásom. Így nagy örömömre szolgál, hogy angolt is taníthatok az óvodában. Nagyon fontosnak tartom megalapozni a nyelvtudást már fiatal korban. Az idegen nyelvek mellett szeretek zenélni, énekelni, festeni rajzolni. így ezek a művészeti elemek részt vesznek a mindennapos tevékenységekben is. Hivatásomban szívesen használom a különböző művészeti tevékenységeket, hiszen örömtelivé teszi a gyermekek óvodai életét.

Varga Sára

óvodapedagógus- angol tanár

saci

6 éve foglalkozom gyermekekkel. Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karán végeztem. A nyugodt, biztonságot adó, szeretetteljes légkör mellett célom, hogy a gyerekek megtapasztalás útján tanuljanak, önállósodjanak, és egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődjenek a tevékenységeink nevelésünk által. Ezen kívül fontosnak tartom már az óvodában is az esztétikai nevelést. Ha fogékonyak vagyunk a szép és pozitív dolgokra, akkor mindig azt szeretnénk látni magunk körül. Egy óvodában a gyermekek mosolya, kacagása, jókedve, szemeinek ragyogása, csodálkozása az esztétika, amikor boldogok. Erre törekszem és ezt szeretném minél többször elérni vagy akár állandósítani, hiszen a tanulás alapja az örömteli játék. Kiemelten fontosnak és hozzám közel állónak tekintem a művészeti nevelést, tehetséggondozást, az e téren szerzett tapasztalataimat (Gyik Műhely) szeretném óvodánkban is kamatoztatni.

Olasz Angelika

óvodapedagógus

harmadik

Óvodapedagógusi tanulmányaimat a kalocsai óvónőképző szakközépiskolában kezdtem, majd a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán fejeztem be 1996- ban, óvodapedagógus és általános iskolai tanítói diplomát, valamint testnevelés szakkollégiumi végzettséget szerezve. Családommal a XVII. kerületben élek, itt dolgoztam 15 évig óvodapedagógusként.

Mivel az egyéni bánásmódot és a differenciált fejlesztést prioritásnak tartom a 3-7 éves gyermekek nevelésénél, ezért döntöttem a kisebb létszámmal működő magánóvodai munka mellett- s döntésem maximálisan jó váltásnak bizonyult. A magas szakmai színvonal mellett a gyermekek személyiség-fejlesztésére is jut időnk és energiánk.

2013-ban elvégeztem az Alapozó Terápia tanfolyamot, ezt a fejlesztést óvodánkban is végzem. A legfogékonyabb életkorban a legtöbb pozitív élményt nyújtva és a legoptimálisabb élethelyzeteket produkálva, szeretettel és tisztelettel nevelni- ez jellemzi pedagógusi tevékenységemet.

Bruda Brigitta

óvodapedagógus

IMG_4687

4 éve foglalkozom gyermekekkel. Tanulmányaimat a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán kezdtem, szociális munka alapszakon. Párhuzamosan a Pannon Kincstár Tanodában elvégeztem a gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ-s képzést. Utána pedig a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai karán végeztem óvodapedagógus szakon. Tapasztalatszerzéseim során betekintést nyerhettem a Vakok Iskolájának Halmozottan sérült tagozatára, majd a pécsi Éltes Mátyás EGYMI működését ismerhettem meg, ahol két tanévet dolgoztam, mint gyógypedagógiai asszisztens. 2018 óta óvodapedagógusként tevékenykedek.

Fontos számomra, hogy a tudást, az önállósodást a gyermekek tapasztalat révén szerezzék meg, figyelembe véve az életkori sajátosságokat, valamint az egyéni fejlettségi szintet. Kiemelten fontosnak tartom a mozgásfejlesztést, amely az egészséges életmód egyik alapköve. A mozgás nélkülözhetetlen a gyermekek számára, mely kihat az egész életükre, növekedésükre. A játékos mozgás alatt különféle helyzetekkel találkoznak, ami segíti őket a mindennapi életben. Megtanítja őket a kitartásra, önmaguk legyőzésére, a stresszes helyzetek könnyebb elviselésére, önbizalmat ad, mi több a szociális készségük is fejlődik az együtt mozgás alatt.

Emellett célom az individuum kibontakoztatása, hogy a szeretetteljes légkör mellett rengeteg vidám, örömteli percet, élményt nyújtsak nekik, hogy a személyiségük harmonikusan fejlődhessen.

Talmácsi Tímea

dajka

Nagy Szilvia

dajka