Kámány Eszter

fenntartó
logopédus
Kámány Eszter

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia-logopédia szakon szereztem diplomát kiváló minősítéssel. Fejlesztve ismereteimet elvégeztem a GMP ( beszédértés és észlelés vizsgálata és terápiái), a Sindelar (részképesség zavarok felismerése és terápiája) és a tehetséges gyermekek fejlesztésére irányuló képzéseket.

Kerületi logopédusként dolgoztam Zuglóban és fiatalon meg tudtam valósítani az álmom: létrehoztam az ÓVÓ KLUB Magánóvodát. Az óvoda szellemisége tükrözi pedagógiai szellemiségem, a gyermekközpontúság átszövi óvodánk programját és mindennapjait. Célom, hogy logopédiai fejlesztéseimet a gyermekek egyéni igényeinek figyelembevételével tudjam megvalósítani. Fontosnak tartom a gyermekek motivációjának folyamatos fenntartását és a játékos változatos terápia megteremtését.

Óvodásaink kommunikációs probléma esetén a szűrések és diagnosztizálás után egyéni vagy kiscsoportos terápián vesznek részt. Az időben megkezdett szakszerű fejlesztéssel a beszédfejlődés megindul, a helyes hangképzés kialakul és egyre érthetőbbé válik a kommunikáció. Kiemelt területem a diszlexia – prevenció, erre épül iskolaelőkészítő programunk, mely minden nagycsoportosunk számára biztosított.

Óvodámnak nemcsak fenntartója vagyok. Számomra fontos,hogy óvodapedagógusaimmal együttműködve a gyermekekkel szeretetteljes kapcsolatban óvodás életük részese legyek.

Varga Sára

óvódavezető
óvodapedagógus- angol tanár
Varga Sára

8 éve foglalkozom gyermekekkel. Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karán végeztem. A nyugodt, biztonságot adó, szeretetteljes légkör mellett célom, hogy a gyerekek megtapasztalás útján tanuljanak, önállósodjanak, és egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődjenek a tevékenységeink nevelésünk által. Ezen kívül fontosnak tartom már az óvodában is az esztétikai nevelést.

Ha fogékonyak vagyunk a szép és pozitív dolgokra, akkor mindig azt szeretnénk látni magunk körül. Egy óvodában a gyermekek mosolya, kacagása, jókedve, szemeinek ragyogása, csodálkozása az esztétika, amikor boldogok. Erre törekszem és ezt szeretném minél többször elérni vagy akár állandósítani, hiszen a tanulás alapja az örömteli játék. Kiemelten fontosnak és hozzám közel állónak tekintem a művészeti nevelést, tehetséggondozást, az e téren szerzett tapasztalataimat (Gyik Műhely) szeretném óvodánkban is kamatoztatni.

Szűcs Réka

óvodapedagógus- angol tanár
Szűcs Réka

A Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem óvodapedagógus szakon.
Ezenkívül matematika és angol szakot hallgatok az egyetemen. Mindig is gyerekek között dolgoztam, így nem volt kérdés a pályaválasztásom. Így nagy örömömre szolgál, hogy angolt is taníthatok az óvodában. Nagyon fontosnak tartom megalapozni a nyelvtudást már fiatal korban. Az idegen nyelvek mellett szeretek zenélni, énekelni, festeni rajzolni, így ezek a művészeti elemek részt vesznek a mindennapos tevékenységekben is. Hivatásomban szívesen használom a különböző művészeti tevékenységeket, hiszen örömtelivé teszi a gyermekek óvodai életét.

Olasz Angelika

óvodapedagógus
Olasz Angelika

Óvodapedagógusi tanulmányaimat a kalocsai óvónőképző szakközépiskolában kezdtem, majd a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán fejeztem be 1996-ban, óvodapedagógus és általános iskolai tanítói diplomát, valamint testnevelés szakkollégiumi végzettséget szerezve. Családommal a XVII. kerületben élek, itt dolgoztam 15 évig óvodapedagógusként.

Mivel az egyéni bánásmódot és a differenciált fejlesztést prioritásnak tartom a 3-7 éves gyermekek nevelésénél, ezért döntöttem a kisebb létszámmal működő magánóvodai munka mellett- s döntésem maximálisan jó váltásnak bizonyult. A magas szakmai színvonal mellett a gyermekek személyiség-fejlesztésére is jut időnk és energiánk.

2013-ban elvégeztem az Alapozó Terápia tanfolyamot, ezt a fejlesztést óvodánkban is végzem. A legfogékonyabb életkorban a legtöbb pozitív élményt nyújtva és a legoptimálisabb élethelyzeteket produkálva, szeretettel és tisztelettel nevelni- ez jellemzi pedagógusi tevékenységemet.

Szeri Nóra

óvodapedagógus
nori

2015 óta dolgozom óvodapedagógusként. Diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagóguskarán szereztem. Az évek folyamán volt alkalmam homogén és vegyes csoportban is tevékenykedni.
Az utóbbi időben úgy éreztem, hogy szeretném ismereteimet kiterjeszteni 0-7 éves korra, így jelenleg kisgyermekgondozónak-nevelőnek tanulok.

Kicsi korom óta tudom, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Jó érzés látni, ahogy a gyerekek a kezeink alatt fejlődnek.
Nagyon fontos számomra a családias, meghitt légkör a csoportban, ahová örömmel járnak a gyerekek. Törekszem a gyermekekkel a szeretetteli kapcsolat kialakítására, hogy jókedvvel és felszabadultan tevékenykedjenek a csoportban.
Célom, hogy a gyermekek észrevétlenül, játékos módon szerezzenek ismereteket és tapasztalatokat.
Mivel az életemben fontos szerepet tölt be a mozgás, igyekszem a sport iránti szeretetemet átadni a gyermekeknek is.

Somogyiné Hemper Mónika

dajka

Nagy Szilvia

dajka