Magánóvodánk pedagógusai

Kámány Eszter

fenntartó logopédus

elso

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia- logopédia szakon kiváló minősítéssel. Fejlesztve ismereteimet elvégeztem a GMP ( beszédértés-és észlelés vizsgálata és terápiái), a Sindelar (részképességzavarok felismerése és terápiája) és a tehetséges gyermekek fejlesztésére irányuló képzéseket.
Kerületi logopédusként dolgoztam Zuglóban és fiatalon meg tudtam valósítani álmom: létrehoztam az ÓVÓ KLUB Magánóvodát. Az óvoda szellemisége tükrözi pedagógiai szellemiségem, a gyermekközpontúság átszövi óvodánk programját és mindennapjait. Célom, hogy logopédiai fejlesztéseimet a gyermekek egyéni igényeinek figyelembe vételével tudjam megvalósítani. Fontosnak tartom a gyermekek motivációjának folyamatos fenntartását és a játékos változatos terápia megteremtését.
Óvodásaink kommunikációs probléma esetén a szűrések és diagnosztizálás után egyéni vagy kiscsoportos terápián vesznek részt. Az időben megkezdett szakszerű fejlesztéssel a beszédfejlődés megindul, a helyes hangképzés kialakul és egyre érthetőbbé válik a kommunikáció. Kiemelt területem a diszlexia – prevenció, erre épül iskolaelőkészítő programunk, mely minden nagycsoportosunk számára biztosított.
Óvodámnak nem csak fenntartója vagyok. Számomra fontos,hogy óvodapedagógusaimmal együttműködve a gyermekekkel szeretetteljes kapcsolatban óvodás életük részese legyek.

Balogh Beáta

óvodavezető

hatodik

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán az óvodapedagógus alapszak elvégzése után úgy döntöttem, szeretném még inkább elmélyíteni tudásomat a neveléstudomány területén, ezért az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi mesterképzését, majd neveléstudományi doktori képzését abszolváltam.

Eddigi szakmai pályám során jelen volt több korosztály megismerése, nevelése, oktatása, a legközelebb az óvodáskorú gyerekek nevelése, fejlesztése áll hozzám. Fontos és meghatározó egy gyermek első intézményes jelenlétének időszaka, mérvadó a személyiségének alakulásában a megfelelő korai mintaadás, a családi színtér kiegészítését szolgáló óvoda, az óvodapedagógusok személye, szakértelme, szeretete, humora. Az óvodapedagógus egy alapkő a gyermek érzelmi, értelmi világában. A meleg, szeretetteli, biztonságot teremtő légkörben a tudás átadása és az önállóságra nevelés rendkívül fontos szerepet játszik. Ezt a posztot betölteni igazán lélekemelő.

Szűcs Réka

óvodapedagógus- angol tanár

otodik

Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem óvodapedagógus szakon.
Ezen kívül matematika és angol szakot hallgatok az egyetemen. Mindig is gyerekek között dolgoztam, így nem volt kérdés a pályaválasztásom. Így nagy örömömre szolgál, hogy angolt is taníthatok az óvodában. Nagyon fontosnak tartom megalapozni a nyelvtudást már fiatal korban. Az idegen nyelvek mellett szeretek zenélni, énekelni, festeni rajzolni. így ezek a művészeti elemek részt vesznek a mindennapos tevékenységekben is. Hivatásomban szívesen használom a különböző művészeti tevékenységeket, hiszen örömtelivé teszi a gyermekek óvodai életét.

Varga Sára

óvodapedagógus- angol tanár

hetedik

6 éve foglalkozom gyermekekkel. Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karán végeztem. A nyugodt, biztonságot adó, szeretetteljes légkör mellett célom, hogy a gyerekek megtapasztalás útján tanuljanak, önállósodjanak, és egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődjenek a tevékenységeink nevelésünk által. Ezen kívül fontosnak tartom már az óvodában is az esztétikai nevelést. Ha fogékonyak vagyunk a szép és pozitív dolgokra, akkor mindig azt szeretnénk látni magunk körül. Egy óvodában a gyermekek mosolya, kacagása, jókedve, szemeinek ragyogása, csodálkozása az esztétika, amikor boldogok. Erre törekszem és ezt szeretném minél többször elérni vagy akár állandósítani, hiszen a tanulás alapja az örömteli játék. Kiemelten fontosnak és hozzám közel állónak tekintem a művészeti nevelést, tehetséggondozást, az e téren szerzett tapasztalataimat (Gyik Műhely) szeretném óvodánkban is kamatoztatni.

Olasz Angelika

óvodapedagógus

harmadik

Óvodapedagógusi tanulmányaimat a kalocsai óvónőképző szakközépiskolában kezdtem, majd a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán fejeztem be 1996- ban, óvodapedagógus és általános iskolai tanítói diplomát, valamint testnevelés szakkollégiumi végzettséget szerezve. Családommal a XVII. kerületben élek, itt dolgoztam 15 évig óvodapedagógusként.

Mivel az egyéni bánásmódot és a differenciált fejlesztést prioritásnak tartom a 3-7 éves gyermekek nevelésénél, ezért döntöttem a kisebb létszámmal működő magánóvodai munka mellett- s döntésem maximálisan jó váltásnak bizonyult. A magas szakmai színvonal mellett a gyermekek személyiség-fejlesztésére is jut időnk és energiánk.

2013-ban elvégeztem az Alapozó Terápia tanfolyamot, ezt a fejlesztést óvodánkban is végzem. A legfogékonyabb életkorban a legtöbb pozitív élményt nyújtva és a legoptimálisabb élethelyzeteket produkálva, szeretettel és tisztelettel nevelni- ez jellemzi pedagógusi tevékenységemet.

Talmácsi Tímea

dajka

Nagy Szilvia

dajka